Statsforvalteren i Troms og Finnmark sjekket om fem kommuner i Troms og Finnmark følger opp barn som barnevernstjenesten er ansvarlig for, får den lovpålagte oppfølgingen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark sjekket om fem kommuner i Troms og Finnmark følger opp barn som barnevernstjenesten er ansvarlig for, får den lovpålagte oppfølgingen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tilsyn: Alle kommunene brøt barnevernsloven

Verken Hammerfest, Måsøy, Kvæfjord, Skjervøy, Alta eller Karasjok har de lovpålagte planene som skal sikre at barn får hjelpen de trenger fra barnevernet.

Det kom fram etter at Statsforvalteren i Troms og Finnmark i april hadde tilsyn med de fem kommunene, melder NRK.

Barn i barnevernstjenesten skal ifølge loven få en individuell plan som sikrer at de skal få riktig og tilstrekkelig hjelp. Ingen av kommunene som ble gransket, hadde slike planer.

– Planen er tenkt å være både et planleggingsdokument og et verktøy for strukturert samarbeid, sier leder Hilde Bremnes i avdelingen oppvekst- og barnevern hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark til NRK.

I Hammerfest og Måsøy var det i tillegg flere mangler.

– Vi vurderer det som alvorlig og kritikkverdig når det offentlige ikke klarer å følge opp disse barna i samsvar med kravet i loven, sier Bremnes.

Arve Paulsen, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Hammerfest, sier de er godt kjent med at barn skal ha hver sin personlige plan. Han påpeker at tilsynet inkluderer koronaperioden, som var en spesiell tid.

– De fleste forholdene som Statsforvalteren peker på, er noe vi er kjent med i tjenesten og har igangsatt tiltak på, sier han.

(©NTB)