Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) varsler tilskudd for å bedre nyankomne flyktningers muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Bevilgningene skal også hjelpe mot de negative konsekvensene smitteverntiltakene har hatt for gruppen.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) varsler tilskudd for å bedre nyankomne flyktningers muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Bevilgningene skal også hjelpe mot de negative konsekvensene smitteverntiltakene har hatt for gruppen.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Tilskuddene til integreringsarbeid økes under pandemien

Regjeringen foreslår å gi økte tilskudd tilkommuner og frivillige organisasjoner for å styrke arbeidet med vaksinering og informasjon til innvandrere.

Smitteverntiltakene har hatt negative konsekvenser for deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Innvandrere er overrepresentert i grupper som blir rammet både av smitte, sykehusinnleggelser og sosiale og økonomiske konsekvenser. Det er også lavere vaksinasjonsgrad i enkelte innvandrergrupper. Derfor styrker vi innsatsen mot disse gruppene, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Regjeringen foreslår å bevilge 38,9 millioner kroner til utvidet introduksjonsprogram og til norskopplæring som bidrar til å gjøre overgangen til jobb eller utdanning enklere. I tillegg foreslår regjeringen å gi 20 millioner for å styrke arbeidet med vaksinering. Midlene skal gå til kommuner med flest bosatte fra innvandrergruppene med lavest vaksinasjonsgrad.

Det bevilges også 20 millioner til frivillige organisasjoner som driver informasjonsarbeid om pandemien rettet mot innvandrere, opplyser regjeringen.

(©NTB)