Audun lysbakken legger fram SV alternative budsjett. Han vil prioritere gratis SFO for andreklassinger og tannhelse.

Audun lysbakken legger fram SV alternative budsjett. Han vil prioritere gratis SFO for andreklassinger og tannhelse.

Foto: Agnar Kaarbø

SV vil bruke 5,6 milliarder mer i kommunesektoren

I SVs alternative budsjett legges det opp til en kraftig økning av midler til kommunesektoren i forhold til regjeringens forslag.

Regjeringen foreslår at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2,6 milliarder kroner neste år. SV foreslår å øke det med ytterligere 1 milliard kroner. Den samlede kommunepakka til SV er på 5,6 milliarder kroner, viser partiets alternative budsjett som ble lagt fram fredag. 

Det er en betydelig styrking i forhold til regjeringens budsjettforslag.