Kongsberg var i sorg etter drapene i oktober i fjor.

Kongsberg var i sorg etter drapene i oktober i fjor.

Foto: Terje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Statsforvalteren: Siktede i Kongsberg-saken fikk forsvarlig helsehjelp

Mannen som er siktet for å ha drept fem personer på Kongsberg 13. oktober i fjor, fikk forsvarlig helsehjelp, mener Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken hadde den da 38 år gamle mannen hatt kontakt med både fastlege og spesialisthelsetjeneste i mange år. De siste to årene før hendelsen ønsket han imidlertid ikke helsehjelp.

«I denne perioden var det ikke grunnlag for å gi helsehjelp som ikke var basert på frivillighet og medvirkning. Han hadde derfor hatt få kontaktpunkt med helsetjenestene disse to årene», skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

Statsforvalteren har ført tilsyn med både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten etter den tragiske hendelsen.

«Vi har ikke funnet at fastlege har opptrådt uforsvarlig», konkluderer Statsforvalteren.

Samtidig mener Statsforvalteren at det var forhold ved helsehjelpen fra spesialisthelsetjenesten som kunne ha vært bedre, men at disse avvikene ikke var så store at de brøt med krav til faglig forsvarlighet.

«Det var forhold ved diagnostikk og ved vurdering av voldsrisiko som kunne vært bedre vurdert. Disse forholdene kan ha bidratt til at pasienten i en periode ikke fikk optimal helsehjelp. Samtidig måtte videre behandling baseres på medvirkning og frivillighet da det etter vår vurdering ikke forelå grunnlag for tvang», skriver Statsforvalteren.

Fem personer ble drept da 38-åringen gikk rundt i Kongsberg med pil og bue og stikkvåpen 13. oktober. Politiet har gitt uttrykk for at de tror gjerningsmannen var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Rettssaken i Buskerud tingrett skal etter planen starte opp 11. mai.