Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i Drammen sier at kommunen skal gå gjennom sine rutiner.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i Drammen sier at kommunen skal gå gjennom sine rutiner.

Foto: Drammen kommune

Statsforvalteren opphever vedtak om sykehjemsnedleggelse

Eldrerådet advarte kommunestyret før vedtaket, men ble ikke hørt. Nå får Drammen kommune en smekk.

– Vi tar Statsforvalterens konklusjon til etterretning og vil legge fram saken for ny politisk behandling, skriver ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i Drammen i en pressemelding.

Kommunestyrets vedtak om å legge ned sykehjemsplassene på Gulskogen og Fredholt er ugyldig. Det har Statsforvalteren i Oslo og Viken slått fast etter å ha foretatt en lovlighetskontroll av vedtaket.