Norsk helsenett skal hjelpe Felles kommunal journal (FKJ) med å finne ut hvordan arbeidet med pasientjournal kan organiseres.

Norsk helsenett skal hjelpe Felles kommunal journal (FKJ) med å finne ut hvordan arbeidet med pasientjournal kan organiseres.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Staten skal hjelpe kommunene med ny pasientjournal

KS har lenge ønsket mer statlig hjelp i arbeidet med å lage en felles pasientjournal. Nå lytter helseministeren. 

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Norsk helsenett hjelpe Felles kommunal journal (FKJ) med å finne ut hvordan arbeidet med journalen kan organiseres. Det skriver KS i en pressemelding. 

  • Norsk Helsenett SF er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. 
  • NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren.