Bernth R. Sjursen (Ap) har vært ordfører i Måsøy siden 2019. Han håper den neste topplederen vil bli på post i lang tid framover.

Bernth R. Sjursen (Ap) har vært ordfører i Måsøy siden 2019. Han håper den neste topplederen vil bli på post i lang tid framover.

Foto: privat

Søker kommunens åttende toppleder på ti år

På vel ti år har Måsøy hatt fem ordførere og sju kommunedirektører. Nå leter de etter den åttende.

Forrige kommunedirektør Odd-Børge Pedersen ga seg etter to år i sjefsstolen for å bli kommunedirektør i Hamarøy. Han etterlater seg et Måsøy i bedre økonomisk form enn på flere år.

Siden bunnåret 2017 har netto driftsresultat steget fra -0,6 til 8,6 prosent av brutto driftsinntekter. Egenfinansieringsgraden har økt fra 13 til 45 prosent av totale brutto investeringer. Og langsiktig gjeld minus pensjonsforpliktelser har sunket fra 85,2 til 77,7 prosent av brutto driftsinntekter.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.