– En ny arkivlov vil bli en helt sentral lov i det norske demokratiet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

– En ny arkivlov vil bli en helt sentral lov i det norske demokratiet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Foto: Terje Lien

Snart er den nye arkivloven klar

Den nye arkivloven er snart ferdigbehandlet i departementet, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

Hun redegjorde for statusen for den nye arkivloven under åpningen av konferansen Det 9. norske arkivmøte onsdag. Norsk arkivmøte er en konferanse for alle som jobber med eller er opptatt av dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom Arkivforbundet, Arkivverket og Norsk Arkivråd.

Det var i april 2019 at Arkivlovutvalget la fram sitt forslag til ny arkivlov som skulle erstatte gjeldende lov fra 1992. I oktober i 2021 la regjeringen lovforslaget ut på høring noe som medførte til sammen 112 svar som departementet nå har vurdert. I mars i fjor startet også Arkivverket arbeidet med forskrift til den nye loven.