Kartlegging viser at det er de minste kommunene som sliter mest med å involvere råd for funksjonshemmede i saksbehandlingen.

Kartlegging viser at det er de minste kommunene som sliter mest med å involvere råd for funksjonshemmede i saksbehandlingen.

Foto: Colourbox
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Små kommuner dårligst på å involvere råd for funksjonshemmede

Det er minst aktivitet i rådet for personer med funksjonsnedsettelse i de minste kommunene. Det er også et råd dominert av 60+, viser ny kartlegging. 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i større kommuner har høyere aktivitet, et bredere saksfelt og vurderer sin innflytelse som større enn rådene i mindre kommuner. 

Dette viser en ny kartlegging gjennomført av Nordlandsforskning og Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Bufdir.