For første gang i Norge skal ansatte på sykehus, sykehjem, fastlegekontorer og helsestasjoner kunne se hverandres pasientopplysninger.

For første gang i Norge skal ansatte på sykehus, sykehjem, fastlegekontorer og helsestasjoner kunne se hverandres pasientopplysninger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Slik skal Helseplattformen hindre snoking i pasientjournaler

Kontroll fra pasienter er ett av grepene som skal hindre snoking når omtrent 23.000 helseansatte skal bruke samme journal. 

10.000 ansatte på St. Olavs hospital og 8.500 helseansatte i Trondheim kommune tar 30. april i bruk Helseplattformen. Planen er at resten av Helse Midt-Norge og kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal etter hvert skal følge etter. 

Datoen er historisk fordi det innebærer at helseinformasjon for første gang kan gå på tvers av aktører, tjenester og forvaltningsnivå. Det gjelder blant annet journalnotater, strukturert pasientinformasjon, pasientlister, arbeidslister og rapporter.