Sju ganger så mange nye fastleger ble rekruttert i 2023 som i 2021

Det ble rekruttert 237 nye fastleger i 2023, viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er over sju ganger så mange som i 2021.

For første gang på mange år går antallet nordmenn uten fastlege ned, ifølge departementet.

– Regjeringen har prioritert å løse fastlegekrisen med konkrete tiltak, og nå ser vi at flere piler peker riktig vei, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun er glad for at trenden har snudd og påpeker at på to år har regjeringen styrket ordningen med over en milliard kroner.

Regjeringen har gjort flere grep for fastlegeordningen. De har blant annet styrket basistilskuddet for legene, samt innført en nasjonal ALIS-ordning, noe som har bidratt til økt rekruttering.

– De positive endringene er særlig tydelige i andre halvdel av 2023. På et snaut halvår, fra august 2023 til januar 2024, har antall innbyggere uten fastlege sunket med nesten 25.000, sier helseministeren.

Det er fortsatt over 200.000 som står uten fastlege, og over 300.000 står på venteliste for å bytte fastlege. De fleste fylker har behov for flere fastleger, men særlig i Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Telemark er det store utfordringer.