Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes kommune mener innbyggerinitiativet til grensejustering i realiteten er en omkamp om kommunesammenslåingen.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes kommune mener innbyggerinitiativet til grensejustering i realiteten er en omkamp om kommunesammenslåingen.

Foto: Terje Lien

Sandnes-ordfører steiler over utsikter til grensejustering

KMD har bedt Statsforvalteren i Rogaland utrede om tidligere Forsand kommune skal flyttes fra Sandnes til Strand. 

Det synes Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) er en særs dårlig idé. 

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skriver han at det å sette i gang en utredning om «grensejustering» mellom Sandnes og Strand nå, er intet mindre enn en invitasjon til omkamp.