Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at akutt brannfare var årsaken til at streiken måtte avblåses fredag ettermiddag.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at akutt brannfare var årsaken til at streiken måtte avblåses fredag ettermiddag.

Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Røe Isaksen: – Beklagelig å måtte avblåse streiken

Brannfare ved et avfallsanlegg i Fredrikstad er den konkrete grunnen til at kommunestreiken ble avblåst. Nå krangler partene om bakgrunnen.

Saken ble oppdatert 4. juni kl. 19:00 og 5. juni kl 06:50 med kommentarer fra partene.

Fredag grep arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Selv sier han at han synes det er sterkt beklagelig at regjeringen måtte ty til dette grepet.

– Vi ønsker ikke å gripe inn i streiker. Det er lovlig å streike, og det er en sentral rettighet. Derfor griper vi bare inn dersom det er fare for liv og helse, sier Isaksen til NTB.

Det utløsende grunnen til at regjeringen valgte å bruke tvungen lønnsnemnd og avblåse Unio-streiken, var akutt fare ved et anlegg for avfallshåndtering i Fredrikstad.

Akutt brannfare

Torsdag fikk regjeringen et varsel om at det var akutt brannfare ved anlegget, sier Isaksen. Derfor kalte han Unio og KS inn til et møte fredag klokka 16.

– Brannvesenet har beskrevet situasjonen som meget alvorlig. På møtet ble det klart at partene ikke ville finne en løsning på den konkrete saken, sier Isaksen.

Trappet opp tirsdag

Dermed ble eneste utvei tvungen lønnsnemnd, sier han. Det innebærer at de streikende må tilbake på jobb, mens en egen nemnd skal fastslå resultatet i lønnsoppgjøret.

Unio-streiken ble trappet opp tirsdag, med over 22.600 kommuneansatte i streik.

Strid om dispensasjoner

Ifølge direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, søkte Fredrikstad kommune om dispensasjon for avfallsanlegget tre ganger.

– Unio avslo alle gangene. Det må Unio bære ansvaret for, sier han i en pressemelding.

Det avviser leder for Unio kommune, Steffen Handal.

– Da vi ble kjent med at situasjonen var alvorlig, tilbød vi selvfølgelig dispensasjoner, sier han til NTB.

Unio sier organisasjnen i løpet av streiken innvilget over 3000 av de nesten 4000 dispensasjonssøknadene som har kommet inn.

– Provoserende

Unio skal også ha bedt KS om flere tiltak for å løse den konkrete situasjonen.

– Men det ville ikke KS være med på. De fikk muligheten, men valgte å si nei. Det er direkte provoserende, sier Handal.

– De har lett med lys og lykte etter problemer som streiken har medført, slår han fast.

På spørsmål om KS kunne ha gjort mer for å løse saken ved avfallsanlegget, peker Gangsø på at Fredrikstad kommune fulgte alle spillereglene.

– De søkte om dispensasjon tre ganger, men Unio valgte bevisst å avslå. Streikekomiteen hadde rikelig anledning til å innvilge dispensasjon, sier han til NTB.

KS-leder fornøyd

KS-leder Bjørn Arild Gram er på sin side svært fornøyd med at streiken er avsluttet.

– En streik i kommunesektoren vil alltid ramme innbyggerne. At den nå er slutt, er særlig viktig for elever, pasienter og andre som har vært rammet, sier han i en pressemelding.

Gram legger til at han håper det arbeidet KS har sammen med lærernes organisasjoner og sykepleierforbundet, om å styrke rekruttering til kommunal sektor, kan starte opp igjen

– Lærere og sykepleiere er uunnværlige, det har Unio helt rett i. Men det betyr ikke at andre yrkesgrupper er mindre uunnværlige. Mange yrkesgrupper i kommunene er uunnværlige, fordi de kommunale tjenestene er uunnværlige for innbyggerne. At det blir lønnsnemnd på grunn av en kritisk situasjon ved et prosess- og gjenvinningsanlegg, er nettopp et talende eksempel på det, sier Gram.

Streikeleder Handal viser til at streiken har møtt stor støtte og forståelse i befolkningen og har etter hans oppfatning vært en suksess.

– KS derimot har ingen plan for hvordan løse utfordringene med å rekruttere og beholde uunværlige ansatte med høy kompetanse og lang utdanning. Dette har blitt veldig tydelig de ti dagene streiken har vart, sier Steffen Handal.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.