Lillestrøm kommune er ikke enig i begrunnelsen for det varslede gebyret fra Datatilsynet for brudd på personopplysningssikkerheten.

Lillestrøm kommune er ikke enig i begrunnelsen for det varslede gebyret fra Datatilsynet for brudd på personopplysningssikkerheten.

Foto: Thomas Frigård

Risikerer en halv million i gebyr fordi taushetsbelagte opplysninger kom ut

Datatilsynet har varslet Lillestrøm kommune om et gebyr på 500.000 kroner etter at taushetsbelagte opplysninger kom på avveie. 

I slutten av september publiserte Lillestrøm flere dokumenter på sin postliste med taushetsbelagt informasjon om navngitte elever ved en skole i kommunen. Det gjaldt blant annet informasjon om enkeltelevers lærevansker og diagnoser.

Siden kommunen fulltekstpubliserer sine dokumenter på postlista, kunne hvem som helst klikke seg inn på dokumentene. Undersøkelser viser at kun fire IP-adresser har åpnet dokumentene.