Ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) i Gran på Hadeland er for tiden innlending. Men det kan bli aktuelt med bytte til Akershus dersom meningsmålingen og utredning peker den veien.

Ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) i Gran på Hadeland er for tiden innlending. Men det kan bli aktuelt med bytte til Akershus dersom meningsmålingen og utredning peker den veien.

Foto: Privat

Ringes ned av innbyggere som vil stemme over fylkestilhørighet

Hvilken fylkeskommune skal Gran på Hadeland tilhøre? Nå får innbyggere si sin mening via SMS.

Gran, Lunner og Jevnaker utgjør den tette Hadelandsregionen. Før regionreformen i 2020 tilhørte alle tre kommunene Oppland fylke. Nå er Lunner og Jevnaker en del av Viken, mens Gran tilhører Innlandet. 

Ved en oppdeling av Viken kan den historisk tett sammenvevde regionen havne i tre forskjellige fylkeskommuner, altså Akershus, Innlandet og Buskerud.