Solberg-regjeringen startet lærerspesialistordningen i 2005. Ordningen var en del av lærerløftet der lærere skulle kunne stige i gradene med økt lønn og status uten å forlate klasserommet. Nå skrinlegger Støre-regjeringen planene.

Solberg-regjeringen startet lærerspesialistordningen i 2005. Ordningen var en del av lærerløftet der lærere skulle kunne stige i gradene med økt lønn og status uten å forlate klasserommet. Nå skrinlegger Støre-regjeringen planene.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Regjeringen avvikler superlærerordning

Regjeringen setter en stopp for lærerspesialistordningen. Det reagerer både lærere og skoleledere sterkt på.

– Å fjerne ordningen over natta skaper uforutsigbarhet for alle involverte og en økonomisk svekkelse av sektoren. Skolene trenger mer, ikke mindre ressurser, skriver leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet i en e-post til Kommunal Rapport.