Roger Ryberg ble ordfører i det nye storfylket Viken. Her får han ordførerkjedet av Anette M. Solli (H), tidligere fylkesordfører i Akerhus under det konstituerende fylkestingetsmøte i 2019. T. v. tidligere fylkesordfører Ole Haabet (Ap) i Østfold. Nå kan de gamle fylkesordførerkjedene snart hentes fram igjen.

Roger Ryberg ble ordfører i det nye storfylket Viken. Her får han ordførerkjedet av Anette M. Solli (H), tidligere fylkesordfører i Akerhus under det konstituerende fylkestingetsmøte i 2019. T. v. tidligere fylkesordfører Ole Haabet (Ap) i Østfold. Nå kan de gamle fylkesordførerkjedene snart hentes fram igjen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Regionreformen går opp i limingen

Regionreformen kan ende med at alle de fire tvangssammenslåtte fylkene søker om oppsplitting. Dermed ligger Solberg-regjeringens omstridte reform i ruiner.

Det er allerede klart at Troms og Finnmark, Viken og Vestfold og Telemark høyst sannsynlig kommer til å søke regjeringen om oppløsning innen fristen 1. mars.

I Innlandet er det hårfint mellom dem som vil bevare, og dem som vil splitte opp fylket.

1. mars-fristen gjelder bare tvangssammenslåtte fylker, og dermed faller Vestland, Agder og Trøndelag utenfor. Men også i Vestland er det økende motstand mot sammenslåingen. Enden på visa kan dermed bli at antall fylker i Norge øker fra dagens elleve til 16 fylker.

Hastverk

Det er Stortinget som fatter de endelige beslutningene om oppsplitting. Men siden nominasjoner til neste års lokalvalg – og til eventuelt nye fylkesting – skjer allerede til høsten, må et vedtak skje før sommeren. Det har gitt regjeringen mer hastverk enn de opprinnelig regnet med. Etter planen skal det legges fram en proposisjon for Stortinget i løpet av mai 2022.

Fristen er knapp, erkjenner statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) i Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Men det er tilstrekkelig med tid til å gjennomføre utredning og høringer, fatte formelle vedtak og forberede opprettelsen av de nye fylkeskommunene, sier han til NTB.

Enkelte sammenslåtte kommuner, som Asker, ligger i dag på begge sider av de gamle fylkesgrensene. Hvor de nye grensene skal gå, må fylkeskommunene selv bestemme, ifølge Narud.

De tidligere Buskerud-kommunene Lier, Hole og Ringerike vurderer å bli en del av Akershus fylke dersom Viken oppløses.

De nye fylkene skal formelt være i funksjon fra 1. januar 2024. Prosessen i de ulike fylkene er som følger:

Viken

På sitt neste møte 23.- 24. februar skal Viken fylkesting vedta om de går for oppløsning eller ei.

Lørdag skal Viken Ap fatte sitt endelige vedtak i saken. Men det synes allerede klart at både Viken Ap og Viken Sp, som til sammen har 34 av de 87 representantene i fylkestinget, går inn for oppsplitting. Det samme gjør 15 representanter fra SV, Rødt og Frp.

Også blant befolkningen i Viken er et flertall, 56 prosent, for å splitte opp storfylket, viser en meningsmåling NRK har utført. Bare 27 prosent er imot. Dermed ser det ut til at Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere snart er en saga blott, mens de gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold vekkes til live igjen.

Viken har fått utsatt søknadsfristen til 8. mars.

Troms og Finnmark

Allerede i november 2019 besluttet fylkesrådet å sende søknad om oppløsning straks det bød seg en mulighet. Den kom etter regjeringsskiftet. I Hurdalsplattformen slo Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at en søknad om å oppløse landets nordligste fylke ville bli godkjent. Grunnlaget for søknaden ble nylig klart.

I oktober i fjor ga kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) grønt lys til oppløsningen.

Et formelt vedtak om oppløsning skjer i fylkestinget for Troms og Finnmark 25. februar.

Kommunestyret i Alta, Finnmarks største by, har vedtatt at det skal holdes en folkeavstemning om de skal tilhøre Troms eller Finnmark våren 2022.

Vestfold og Telemark

Saken om deling skal behandles i fylkestinget 15. februar.

I desember vedtok fylkeskommunen å gjennomføre en høringsrunde blant kommunene. Den viser at 16 kommuner ønsker deling, mens sju vil bevare det sammenslåtte fylket.

Vestfold og Telemark Ap sitter også her med nøkkelen. Et flertall i partiet går inn for deling, men samtidig er både AUF og LO i Vestfold og Telemark imot oppsplitting.

Fylkeslaget skal ta endelig stilling til saken på et ekstraordinært representantskapsmøte 12. februar. Vedtaket vil binde partiets fylkestingsrepresentanter.

Sier partiet ja til deling, vil det bety et overveiende flertall i fylkestinget, der Ap har 18 av 61 representanter. Også Sp, Frp, SV, Rødt og halve Høyre vil ha oppsplitting.

Innlandet

23. februar skal fylkestinget ta endelig stilling til spørsmålet om deling.

Før den tid skal folket få si sin mening i en digital folkeavstemning 10.- 17. februar, der også 16- og 17-åringer skal få delta.

Et lite flertall av innlendingene – 50 mot 44 prosent – er for oppdeling, og iveren er størst blant de unge, ifølge en meningsmåling fra NRK.

I fylkestinget er det svært tett løp mellom Ap, Høyre, KrF og Venstre, som vil beholde Innlandet, og de øvrige partiene med 29 mot 28 stemmer. Men delingstilhengerne fikk gjennom vedtaket om en folkeavstemning med støtte fra Frp og én Ap-utbryter.

Frp er i utgangspunktet imot deling, men vil følge et eventuelt klart råd fra folket, opplyser fylkesleder Morten Kolbjørnsen. Endelig vedtak fattes på årsmøtet til fylkesgruppa 19.–20. februar.

Vestland

Også i gamle Sogn og Fjordane i Vestland vokser motstanden mot sammenslåingen med Hordaland. Oppsplittingen av de andre fylkene kan gi vann på mølla, tror ordfører Arnstein Menes (Sp) i Sogndal.

– Det kan godt være at mange oppsplittinger setter saken på dagsordenen, sier han til NTB.

(©NTB)