Kulturminister Abid Raja (V) er uenig i kritikken fra KS-leder Bjørn Arild Gram om økende maktkonsentrasjon i kultursektoren.

Kulturminister Abid Raja (V) er uenig i kritikken fra KS-leder Bjørn Arild Gram om økende maktkonsentrasjon i kultursektoren.

Foto: Frode Hansen, NTB

Raja uenig i kritikken fra KS

Kulturminister Abid Q. Raja (V) avviser påstanden til KS om tiltakende maktsentralisering innen kulturfeltet.

I et intervju med Kommunal Rapport uttrykte KS-leder Bjørn Arild Gram nylig sin bekymring for den økende sentraliseringen av makt på kulturfeltet. Han mener at mer makt og midler må forvaltes av lokale folkevalgte og ansatte i fylker og kommuner.

Bakgrunnen for bekymringen er at kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) den senere tid har tatt en del beslutninger og fremmet forslag som ytterligere sentraliserer makt på kulturfeltet, mener KS.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.