Lilleøya gravlund på Fornebu blir inndelt i små soner, og grensen mot Lilleøya naturreservat er nesten usynlig.

Lilleøya gravlund på Fornebu blir inndelt i små soner, og grensen mot Lilleøya naturreservat er nesten usynlig.

Foto: Britt Glosvik

Planlegger framtidas gravlunder som parker

I nye Lilleøya gravlund på Fornebu er grensen mellom gravlund og naturreservat nesten usynlig.

Som den første i Norge anlegges hele den 50 mål store nye gravplassen på Fornebu i Bærum som minnelund med både kistegraver og urnegraver. Det skal ikke bli anledning til å sette opp gravminne på den enkelte grav.

Grensen mellom gravlund og naturreservat på Lilleøya markeres med stolper satt i bakken med vel en meters mellomrom.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.