Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS (AHSA avløpsanlegg) i Indre Østfold kommune lekker urenset kloakk rett ut i Engerbekken. Det fører til problemer for et plastgjenvinningsanlegg som ønsker å etablere seg i kommunen. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Overbelastet avløpsanlegg stopper ny næringsetablering

Fylkesmannen i Oslo og Viken sier nei til at gjenvinningsselskapet Fortum Waste Solutions Norway AS får etablere seg i Indre Østfold. – Uheldig, mener rådmannen.

Fortum Waste Solutions Norway AS (Fortum) har søkt Fylkesmannen i Oslo og Viken om å etablere et gjenvinningsanlegg for plastavfall fra husholdninger og næringsliv. 

Anlegget er ønsket etablert på Holtskogen Næringspark i Indre Østfold kommune.