Å samle disse kostet 336 millioner kroner, ifølge Viken fylkes egne opplysninger. Ingen vet hva det vil koste å splitte storfylket igjen.

Å samle disse kostet 336 millioner kroner, ifølge Viken fylkes egne opplysninger. Ingen vet hva det vil koste å splitte storfylket igjen.

Foto: Tom-Egil Jensen

Nytt storfylke kostet 336 mill. – kan være bortkastet

Sammenslåingen av Viken fylkeskommune kostet 336 millioner kroner. Ingen vet hva det vil koste å splitte storfylket i tre. 

– Fylkesrådet vil, dersom det blir aktuelt etter stortingsvalget, legge fram en sak om konsekvensene av en eventuell oppløsning. Kostnadene vil være noe av det som blir belyst i en slik sak, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon i Viken.

Da de tre fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold gikk sammen om å etablere Viken fylkeskommune, fikk de tildelt 45 millioner kroner. Pengene skulle gå til finansiering av engangskostnader og kom fra Kommunal- og moderniseringdepartementet (KMD). 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.