– Mye lokal tilpasning må til, og skolene må få anledning til å finne de tiltakene som treffer best, sier avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i KS.

– Mye lokal tilpasning må til, og skolene må få anledning til å finne de tiltakene som treffer best, sier avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i KS.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Nå skal tapt læring tas igjen

Først komme i gang, så planlegge for å ta igjen tapt læring, er prioriteringene for skoler som har vært rammet av lærerstreiken.

– Kommunene som har vært rammet av streiken, er svært opptatt av hva de kan gjøre for at elevene skal kunne ta igjen tapt læring. Det samme gjelder det sosiale samværet, som er viktig både i seg selv og for læringen, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS.

– Hvordan de kompenserende tiltakene skal utformes, skal vi ha dialog om med lærerorganisasjonene sentralt og lokalt. Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid, slik vi vanligvis har, til beste for elevene, sier hun.