Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble gravlagt fra Askim kirke etter å ha blitt funnet døde i Spydeberg. Onsdag kom en tilsynsrapport i saken.

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble gravlagt fra Askim kirke etter å ha blitt funnet døde i Spydeberg. Onsdag kom en tilsynsrapport i saken. 

Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mina og Mille fikk ikke forsvarlig helsehjelp – kommunen og sykehuset i Østfold beklager

Sykehuset i Østfold og Indre Østfold kommune beklager for at de ikke ga forsvarlig helsehjelp til tvillingene som døde i barnevernets omsorg i januar i fjor.

Sykehuset i Østfold og Indre Østfold kommune beklager for at de ikke ga forsvarlig helsehjelp til tvillingene som døde i barnevernets omsorg i januar i fjor.

– Vi klarte ikke å gi Mina og Mille et godt nok tilbud. Det er vi lei oss for, sier klinikksjef Andreas Joner i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Østfold.

Varaordfører Kathrine Hestø Hansen i Indre Østfold kommune beklager også og understreker at de, sammen med spesialisthelsetjenesten, ikke ga de to 16 år gamle jentene den forsvarlige helsehjelpen de hadde krav på.

Foreldrene til Mina og Mille hadde ikke ventet at rapporten om døtrenes dødsfall skulle vise brudd på så mange punkter, men er ikke overrasket over konklusjonen i rapporten.

– Det føles ikke bra. Det kunne ha vært unngått, sier faren Kim Andre Hjalmarsen til NTB.

Nedslående konklusjon

«Ledelsen i Indre Østfold kommune sørget ikke for at helse- og omsorgstjenesten ga Mina og Mille forsvarlige tjenester, og at de i tilstrekkelig grad samarbeidet med andre tjenester», lyder tilsynsrapporten fra Statsforvalteren.

«Kommuneledelsen fulgte ikke med på om tjenestene var forsvarlige. De hadde informasjon om jentenes situasjon, men sørget ikke for at jentene og familien fikk tilpasset hjelp og oppfølging til rett tid», heter det videre.

Begge instanser har fått kraftig kritikk fra Statsforvalteren i Vestland, som har ført tilsyn med saken.

Tilsynet gjelder helse- og omsorgstjenestene og barnevernstjenesten i Indre Østfold kommune, Stiftelsen Fossumkollektivet, avdelingene Fossum Ung 2 og Fossum Ung 3 og helseforetakene Sykehuset Østfold og Sykehuset Innlandet.

Videre skriver Statsforvalteren at de ikke har funnet lovbrudd i barnevernstjenestens arbeid, Fossumkollektivets arbeid eller tilbudet jentene fikk av Sykehuset Innlandet.

Å minnes Mina og Mille

– Det vi ser i denne saken, er dessverre ikke svikt som bare gjelder Mina og Mille. Sviktende helhetlig hjelp til barna som sliter mest, er en godt kjent risiko, sier statsforvalter Liv Signe Navarsete.

– Det viktigste denne saken viser, er at det nå trengs et kraftfullt arbeid for å sikre at hjelpen blir bedre. Det kan også være en måte å minnes Mina og Mille på, fortsetter hun.

Statsforvalterens gjennomgang viser at barnevernstjenesten i perioder ble stående alene for oppfølgingen. Samarbeidet mellom instansene strakk ikke til, konkluderer gjennomgangen.

– Rapporten viser at barnevernet har levert forsvarlige tjenester, men helsehjelpen jentene fikk, var ikke forsvarlig. Det viser hvor galt det kan gå med barn om helsehjelpen til barn i barnevernet ikke er forsvarlig, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til NTB.

– Det er dypt tragisk, og rapporten viser hva som sviktet. Jeg tar på stort alvor det som kommer fram, sier Toppe.

Ikke varige endringer

Det var natt til 8. januar i fjor at tvillingene Mina og Mille ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg, trolig som følge av overdose.

Tvillingene var i barnevernets omsorg, og spørsmålet har vært om de fikk forsvarlig behandling av Helse sør-øst, Indre Østfold kommune og stiftelsen Fossumkollektivet.

«Den samlede hjelpen jentene og familien fikk, bidro ikke til å gi varige og positive endringer i livet til jentene», heter det.

To menn er siktet i saken. En 27-åring er siktet for uaktsomt drap, mens en 18-åring er siktet for å ha solgt narkotika til jentene og for å ha hensatt dem i en hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld.

– Det som gjenstår i saken, er en tilleggsrapport til en rettspsykiatrisk undersøkelse, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Benedicte Granrud i Øst politidistrikt, til NTB.

Hun vil ikke kommentere siktelsene i og med at etterforskningen er i sluttfasen og innstillingen som skal sendes statsadvokaten, er intern.

– Ikke gode nok

Tilsynet fra Statsforvalteren i Vestland viser at Sykehuset Østfold har brutt kravet til forsvarlighet på flere områder.

– Det er alvorlig at statsforvalteren mener det. Tilsynsrapporten viser at vi ikke er gode nok til å utrede og behandle unge som står i en svært vanskelig situasjon med komplekse lidelser, sier klinikksjef Joner.

Videre sier han at sykehuset skal gå gjennom sin organisering og tilbudet de har til pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien.

– Jeg vil sette meg grundig inn i rapporten og anbefalingene slik at vi kan lære av denne saken og følge opp fra helsesiden. Vi må gjøre det vi kan for å hindre at dette gjentar seg, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

– Det som skjedde med jentene, er fryktelig trist og alvorlig. Det er helt nødvendig og bra at statsforvalteren har gått grundig inn i saken. Sårbare barn og unge trenger det beste vi kan gi dem, og de trenger stabilitet og forutsigbarhet i omsorg og hjelpetilbud, sier statsråden.

Skal lære av feilene

– Vi tar saken på største alvor, og det er viktig for oss å lære av feil og mangler som har kommet fram i rapporten, sier kommunedirektør Wenche Folberg i Indre Østfold kommune.

Kommuneledelsen får kritikk for ikke å ha sørget for og fulgt opp at tvillingjentene fikk forsvarlig helsehjelp.

– Samhandling mellom tjenestene på alle nivåer er et viktig punkt i tilsynet, og vi skal arbeide for å sikre bedre samhandling internt og med spesialisthelsetjenesten. Alle anbefalinger vil tas til etterretning, og vi vil igangsette tiltak for at svikt ikke skal skje i andre saker, sier Folberg.