Advokat John Christian Elden mener det er rettslig adgang for arbeidsgiver å saksøke egne arbeidstakere, men at det bør begrenses til tilfeller der det er utvist kvalifisert klanderverdig håndtering og uforsvarlig maktbruk.

Foto: Advokatfirmaet Elden / Moment Studio

Mener det er mulig å saksøke egne ansatte i barnevernssaker

Advokat John Christian Elden mener det er mulig for Samnanger kommune å saksøke egne ansatte i barnevernstjenesten. Han tror det vil reise store politiske debatter.

– Vi har ikke plassert ansvaret der det hører hjemme i denne saken, så jeg føler at vi må ta den et skritt videre. Nå skal vi forberede oss godt til formannskapet, så håper jeg på et tydelig vedtak der, sier ordfører Knut Harald Frøland i Samnanger kommune.

Mener søksmål er mulig

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.