Mange fiskemåker har de siste årene trukket inn til byene for å finne mat og trygge reirplasser. Kommunene må sette av områder der de kan få hekke i fred uten å plage folk, mener Miljødirektoratet. Bildet er fra Bragernes torg i Drammen.

Mange fiskemåker har de siste årene trukket inn til byene for å finne mat og trygge reirplasser. Kommunene må sette av områder der de kan få hekke i fred uten å plage folk, mener Miljødirektoratet. Bildet er fra Bragernes torg i Drammen.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Måker herjer i byene: – Sett av hekkeplass i arealplanen

Kommunene må tilrettelegge for fredelig sameksistens mellom måker og mennesker i byene, mener Miljødirektoratet. 

Hver vår får Miljødirektoratet mange henvendelser om skrikende, skitende og skremmende måker. 

Problemet har økt de siste årene, ettersom mange fiskemåker har flyttet fra kysten til byene i jakt på mat og trygge reirplasser. Det samme gjelder også krykkjene, som er rødlistet som sterkt truet.