Heretter skal byer som Narvik bli vurdert som lokasjon for nye, statlige arbeidsplasser.

Heretter skal byer som Narvik bli vurdert som lokasjon for nye, statlige arbeidsplasser.

Foto: Lisa Rypeng

Må vurdere distriktskommuner ved lokalisering av statlige arbeidsplasser

Regjeringen har endret retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

De nye retningslinjene slår fast at man alltid skal vurdere minst ett alternativ i en middels eller lite sentral kommune når man vurderer hvor en virksomhet skal lokaliseres.

– Statlige virksomheter bidrar til å skape et større mangfold av kompetansearbeidsplasser rundt om i landet. Regjeringen vil legge til rette for at statlige arbeidsplasser kan styrke flere regionale arbeidsmarkeder og bidra til en jevnere fordeling av statlige arbeidsplasser i Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Etter de nye retningslinjene skal nye og utflyttede statlige virksomheter nå som hovedregel ikke lokaliseres i Oslo-regionen eller andre større byer. Vekst i eksisterende virksomheter med en regional struktur skal også i hovedsak skje utenfor storbyene, ifølge Gjelsvik.

Departementene har det overordnede ansvaret for at retningslinjene blir fulgt, og for å gjøre det endelige vedtaket om lokalisering av underliggende virksomheter.