Denne firearmede rundkjøringen ved Garderåsveien er en del av ny Gardervei ved Fetsund i Lillestrøm kommune. Det var Statens vegvesen som inngikk byggekontrakten i 2018. I juni 2020 ble veianlegget overtatt av Viken fylkeskommune.

Denne firearmede rundkjøringen ved Garderåsveien er en del av ny Gardervei ved Fetsund i Lillestrøm kommune. Det var Statens vegvesen som inngikk byggekontrakten i 2018. I juni 2020 ble veianlegget overtatt av Viken fylkeskommune.

Foto: Viken fylkeskommune

Må betale 134 millioner etter oppgjørskrangel

Viken fylkeskommune får skylden for forsinkelser og uklarheter ved bygging av ny fylkesvei. Nå er entreprenøren tilkjent millionerstatning.

I juni 2020 var den 1,3 km lange fv. 279 Gardervei i Lillestrøm kommune klar til bruk, sammen med 2,1 km gang- og sykkelvei. Etter ferdigbefaringen la Viken fylkeskommune ut en nettartikkel, der det sto at de var godt fornøyd og at prosjektlederen antok at byggingen holdt seg innenfor rammen på 290 millioner kroner.