Loppa kommune fikk fem pålegg etter at Arkivverket hadde vært på tilsynsbesøk. Disse må være rettet opp i innen 1. juni neste år. Her fra kommunesenteret Øksfjord.

Loppa kommune fikk fem pålegg etter at Arkivverket hadde vært på tilsynsbesøk. Disse må være rettet opp i innen 1. juni neste år. Her fra kommunesenteret Øksfjord.

Foto: Anne and David/Flickr

Loppa får både refs og ros etter arkivtilsyn

Arkivverkets tilsynsrapport viser at kommunen har jobbet godt med arkivholdet de siste årene, men det er fortsatt saker å ta fatt i.

I en nylig publisert tilsynsrapport gir Arkivverket Loppa kommune fem pålegg som skal være rettet opp senest 1. juni neste år.

Loppa får litt ekstra tid på å rette opp avvikene fordi kommunen ifølge tilsynsrapporten sliter med spesielle bemanningsutfordringer.