Den avtroppende Solberg-regjeringen foreslår å legge 403 millioner kroner i 2022-budsjettet for å sikre at unge fullfører videregående skole. Her fra undervisning i elektrofag ved Etterstad videregående skole i Oslo.

Den avtroppende Solberg-regjeringen foreslår å legge 403 millioner kroner i 2022-budsjettet for å sikre at unge fullfører videregående skole. Her fra undervisning i elektrofag ved Etterstad videregående skole i Oslo.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Lekkasjer fra forslaget til statsbudsjett 2022

Den avtroppende borgerlige regjeringen har lekket flere punkter fra budsjettforslaget som legges fram tirsdag.

 • Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.
 • 2 milliarder kroner i økte frie inntekter til kommunene, som også får varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.
 • Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.
 • Et milliardløft for barn og unge: 200 millioner kroner til psykisk helse, 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole, 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.
 • Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.
 • Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.
 • 400 millioner kroner til fritidskortordningen.
 • 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
 • Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.
 • 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø
 • 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.
 • Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.
 • Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som er dagens ordning.
 • Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).
 • Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.
 • 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.
 • 162 millioner kroner settes av til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.
 • 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.
 • 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss
 • 50 millioner ekstra i investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner
 • Momsfritaket for elbiler videreføres.
 • Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.
 • Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.
 • Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millioner kroner, noe som er 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.
 • Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.
 • 5 millioner kroner til etablering av barnehus for samiske barn.
 • 4 millioner kroner til å styrke arbeidet mot rasisme.
 • Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

(©NTB)