Helseplattformen og Norsk Helsenett klarer ikke bli enige om hvordan Helseplattformen skal tilpasse seg Pasientenes legemiddelliste.

Helseplattformen og Norsk Helsenett klarer ikke bli enige om hvordan Helseplattformen skal tilpasse seg Pasientenes legemiddelliste.

Foto: Colourbox

Langvarig strid mellom Helseplattformen og Norsk Helsenett

Helseplattformen og Norsk Helsenett klarer ikke å bli enige om en teknisk løsning innenfor Pasientenes legemiddelliste.  

Helt siden høsten 2021 har Helseplattformen og Norsk Helsenett vært uenige om hvilken teknisk løsning Helseplattformen skal ha for Pasientenes legemiddelliste (PLL). Det viser styrepapirer fra Helseplattformen.

PLL skal gi alt helsepersonell rundt en pasient oversikt over hvilke medisiner pasienten får, uansett om pasienten blir behandlet på sykehjem, hos fastlege, hjemme eller på sykehus.