Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) mener at det tar tid å endre rekrutteringen til barnehagene.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) mener at det tar tid å endre rekrutteringen til barnehagene. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kritisk til at regjeringen mangler handlingsplaner for kjønnsbalanse i barnehagene

I flere handlingsplaner de siste tiårene har myndighetene fastsatt konkrete tiltak for å styrke kjønnsbalansen i norske barnehager. Etter 2014 har det blitt stille.

– Myndighetene har ikke videreført tidligere handlingsplaner, og det er nå få spor av konkrete tiltak for å nå kjønnsbalanse i norske barnehager. De er svært beklagelig, sier Kari Emilsen, dosent ved Dronning Mauds Minne i Trondheim.

Har etterlyst tiltak

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.