Leder Petter Berg (H) i kontrollutvalget i Vestfold og Telemark vil ha en redegjørelse fra fylkesdirektøren om alle funnene i granskingsrapporten til Wiersholm.
Leder Petter Berg (H) i kontrollutvalget i Vestfold og Telemark vil ha en redegjørelse fra fylkesdirektøren om alle funnene i granskingsrapporten til Wiersholm.Skjermdump nett TV Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kontrollutvalget reagerer på funn i granskingsrapport – ber fylkesdirektøren om redegjørelse

Granskingsrapporten til Wiersholm og artikler i Kommunal Rapport har fått kontrollutvalget i Vestfold og Telemark til å reagere. Nå må fylkesdirektøren redegjøre.

– Jeg har tenkt at vi kan invitere fylkesdirektøren for å gjennomgå rapporten i neste møte, hans arbeid med anbefalingene i rapporten, og særlig peke på tre forhold. Det ene er varslingsrutiner, det andre er journalføring og arkivering, og det tredje er eventuelle brudd på anskaffelsesregelverket. Så får vi eventuelt se hvor vi går videre, sa leder av kontrollutvalget Petter Berg (H) i Vestfold og Telemark i utvalgets møte før helga.

Fakta

  • I fjor sommer varslet fylkeshovedverneombud på vegne av et ukjent antall ansatte som følte seg lurt, manipulert og misbrukt av toppledelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune i forbindelse med utarbeidelsen av en arbeidsmiljørapport fra Skagerak Consulting.
  • De ansatte mener at de har blitt misbrukt av ledelsen for å fabrikkere en rapport mot økonomisjef Rune Terje Hjertaas.
  • For å sikre at de ansatte har tillit til behandlingen av varslet, hentet fylkeskommunen inn et eksternt varslingsutvalg til å granske varslet.
  • Økonomisjefen ble i fjor høst sparket fra sin stilling med hemmelig begrunnelse.
  • Nå har advokatselskapet Wiersholm levert en granskingsrapport om varselet fra fylkeshovedverneombud.