Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal snart legge fram Nasjonal samhandlingsplan der det er ventet tiltak for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal snart legge fram Nasjonal samhandlingsplan der det er ventet tiltak for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Kommuner fortviler over kostnadskrevende pasienter. Ber om grep fra helseministeren

Sikkerhetspasienter og tunge ruspasienter skaper hodebry for mange kommuner. I Kristiansund ønsker de at helseministeren skal komme med en egen finansieringsordning. 

Pasienter med dom til tvunget psykisk helsevern utgjør en stor del av overliggerdøgnene i kommuner. To pasienter i denne kategorien utgjorde for eksempel til sammen 730 overliggerdøgn i Kristiansund kommune i fjor. 

– Vi trenger en egen finansieringsordning for denne pasientgruppen, sier kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson i Kristiansund.