Kommunalkomiteen på Stortinget går inn for å vedta en egen lov for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kommunalkomiteen på Stortinget går inn for å vedta en egen lov for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommuner får økt plikt til å hjelpe boligløse

Kommunens plikter øker med ny lov, men innbyggere får ikke en lovfestet rett til bolig.

Det er konklusjonen etter at kommunalkomiteen på Stortinget har behandlet regjeringens forslag om lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Formålet med loven er «å forebygge boligsosiale utfordringer og å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få bistand til å skaffe seg og beholde en egnet bolig.» SV og Rødt ønsket å utvide formålsparagrafen. Partiene ville føye til at vanskeligstilte har «rett til bolig og kommunen plikter å skaffe bolig til vanskeligstilte.» Dette ble det ikke flertall for.