Hege Mygland, KS' forhandlingsleder i forhandlingene med lærerorganisasjonene, sier hun er skuffet. Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Ingen endring i arbeidstidsavtalen for lærere

Etter én måned med forhandlinger er det klart at arbeidstidsavtalen for lærere forlenges i to år – helt uten endringer.

Fagfornyelsen

  • Ny, stor reform av norsk skole som innføres høsten 2020.
  • Fagene skal fornyes og slankes for å gi rom til mer dybdelæring.
  • Tre tverrfaglige temaer innføres: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Temaene skal inngå i fagene der dette er naturlig.
  • Læring gjennom lek og utforskning blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna i skolen.
  • Flere fag blir mer praktiske og utforskende, eksempelvis kunst og håndverk og naturfag.
  • Digital dømmekraft, digital skaperkraft og programmering får mer plass i skolen og inngår i læreplanene i flere fag allerede fra de første trinnene.
  • Kritisk tenkning og kildekritikk blir sterkere vektlagt i de nye læreplanene, for eksempel i samfunnsfag og engelsk.

 

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Det ble klart ved forhandlingsdagens utløp mandag. Avtalen er nå forlenget fram til 31. desember 2021.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.