Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak

Kan kommunestyret velge ny leder av kontrollutvalget uten å måtte velge hele kontrollutvalget på nytt?

SPØRSMÅL: Lederen av kontrollutvalget har søkt fritak fordi han har fått en fast stilling i kommunen. Nå starter den politiske diskusjonen om hvem som skal bli ny leder, men tilsier ikke reglene at det nå må være nyvalg av alle medlemmene til kontrollutvalget?

SVAR: Lovens alminnelige regel er at når et medlem at et folkevalgt organ trer endelig ut, skal kommunestyret velge et nytt medlem fra samme gruppen som det uttredende medlem tilhørte, se kommuneloven § 7–10 tredje avsnitt. Hvis det er lederen som trer ut, skal kommunestyret deretter velge en ny leder blant dem som nå er medlemmer av organet.