Mindre byer som Kragerø er viktige, men blir glemt, mener Linda Hofstad Helleland (H).

Mindre byer som Kragerø er viktige, men blir glemt, mener Linda Hofstad Helleland (H).

Foto: Geir Olsen / NTB

Helleland: Småbyene har blitt glemt i politikkutformingen

En ny rapport viser at småbyer er avgjørende for Norge, men distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier småbyene har blitt glemt i politikkutformingen.

By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met har laget rapporten, som viser at småbyer og større tettsteder er viktige som kraftsentre og for å utvikle distriktene.

– Småbyene har på mange måter blitt glemt i politikkutformingen. Derfor har regjeringen lansert en egen strategi for å løfte fram småbyene, sier Helleland i en pressemelding.

Hun mener småbyene har falt mellom to stoler i flere generasjoner, og fått mindre politisk oppmerksomhet enn både spredtbygde strøk og storbyer.

Rapporten er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Den viser at mindre byer og byregioner har en viktig rolle for å ivareta spredt bosetting, sikre velferdstjenester og verdiskapning basert på ressurser i hele landet.

En mindre andel av den norske befolkningen bor i storbyer, og en større andel i mindre byer og spredtbygde strøk enn andre europeiske land.

– Trivelige og inkluderende småbyer med gode fysiske omgivelser, et levende sentrum, varierte boliger og gode nabolag, kan gjøre en hel region mer attraktiv å bo i, skriver KMD i en pressemelding.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.