Halvparten av lokalpolitikerne har opplevde trusler og hatefulle ytringer, viser en fersk undersøkelse.

Halvparten av lokalpolitikerne har opplevde trusler og hatefulle ytringer, viser en fersk undersøkelse.

Illustrasjonsfoto: Terje Lien

Halvparten av lokalpolitikerne utsatt for hat og trusler

Halvparten av lokalpolitikerne opplever trusler og hatytringer, viser en ny undersøkelse blant landets kommunestyrerepresentanter.

Litt over 1 av 4 politikere som har vært utsatt for trusler, trakassering eller hatytringer, har vurdert å slutte. Seks prosent har allerede bestemt seg for å slutte.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som står bak den ferske undersøkelsen som er gjennomført av Senter for ekstremismeforskning (C-REX) og Telemarksforskning.