Mange kommunedirektører og rådmenn er fornøyd med at organisasjonene var omstillingsdyktige da koronaen kom til landet. Bildet viser koronasenteret i Fredrikstad der innbyggerne kan komme å teste seg ved mistanke om smitte.

Foto: Britt Glosvik

Halvparten av kommunedirektørene mener kommunen var godt forberedt på pandemi

En undersøkelse blant kommunedirektørene viser at 48 prosent mente de var tilstrekkelig forberedt på en pandemi.

120 kommunedirektører har svart på spørsmål fra Kommunal Rapport om pandemien og hvordan kommunene har taklet første fase. Svarene ble gitt i slutten av juni. Hele 48 prosent av dem som svarte sier altså at kommunen var godt forberedt, mens 46 prosent sier at den ikke var det. Rundt seks prosent svarer vet ikke.

På spørsmål om hva de største utfordringene har vært, svarer 20 prosent den totale arbeidsmengden på sentrale medarbeidere og dem selv.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.