Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk på Berg skole i Oslo tirsdag. Nå følger Røe Isaksen opp vedtaket i Stortinget om å innføre mobbeombud i alle fylkeskommuner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk på Berg skole i Oslo tirsdag. Nå følger Røe Isaksen opp vedtaket i Stortinget om å innføre mobbeombud i alle fylkeskommuner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Følger opp Stortinget - alle fylker skal ha mobbeombud

Stortinget vedtok i vår at alle fylker skal ha sitt eget mobbeombud. Nå innfører regjeringen ordningen fra neste høst i et spleiseslag med fylkeskommunene.

I dag har fem fylker egne mobbeombud rettet mot barnehager og skoler. Fra høsten 2018 blir ordningen utvidet til å gjelde alle fylker. Det skjer etter at flertallet på Stortinget i vår gikk inn for en slik ordning.

– Vi legger opp til en nasjonal ordning, men gir samtidig rom for lokale tilpasninger. Fylkene har gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger ved å mobilisere sine nettverk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Håpet er at et mobbeombud vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler. Mobbeombudet skal være uavhengig av skoleeierne.

– Alle barn har rett til et mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Med egne ombud i fylkene gjør vi veien til hjelp kortere for mobbeofre og deres familier. Jeg er glad vi får på plass denne ordningen, sier Røe Isaksen.

Diskusjonen om mobbeombud i Norge tok for alvor til i 2010, ifølge Kommunal Rapports arkiver. Det var i 2012 det første mobbeombudet ble tilsatt, da Bodil J. Haug ble mobbeombud i Buskerud. To år senere fulgte flere fylker opp med å ansette ombud. Sverige fikk sitt nasjonale mobbeombud i 2006.

Fra 2020 vil fylkeskartet måtte tegnes på nytt på grunn av regionreformen. Regjeringen setter derfor i gang en følgeevaluering av ordningen for å få innspill til hvordan ombudsordningen bør innrettes i de nye regionene.

Ifølge en sak fra TV2 i 2015, er det ti ganger så mange mobbesaker som granskes i Sverige, som i Norge.