Det ble født flere i Norge i fjor, viser tall fra FHI.

Det ble født flere i Norge i fjor, viser tall fra FHI.

Foto: Colourbox

Flere fødsler i fjor

I løpet av fjoråret gikk antallet fødsler i Norge noe opp, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Økningen var størst i nord.

Foreløpige tall fra Medisinsk fødselsregister viser at det i fjor ble født 52.551 personer i Norge, opplyser FHI i en pressemelding.

Det er 500 flere enn året før og en økning på én prosent.

Første kvartal av 2023 viste en nedgang sammenlignet med tidligere år, mens resten av året lå fødselstallene på et høyere nivå enn tidligere år.

Størst økning i nord

Og fødselsøkningen var tydeligst i Nord-Norge. I Helse nord opplevde hele 11 av 14 fødeinstitusjoner en oppgang i antall fødsler.

Det ble totalt født 4401 personer i Helse Nords institusjoner, en økning på 5,6 prosent.

– Bodø utmerket seg med hele 11 prosent økning i forhold til 2022 – tallene, sier overlege og forsker Ferenc Macsali ved Medisinsk fødselsregister.

Flere fødsler i Oslo-regionen

Rundt omkring i Sør-Norge var det en noe mer blandet situasjon sammenlignet med året før. Mens fødeinstitusjonene i Helse sør-øst hadde en oppgang på 1,2 prosent, falt tallet ved Helse vest (-0,8) og Helse Midt-Norge (-0,2).

I Oslo-regionen steg fødetallene. Ullevål sykehus hadde 400 færre fødsler, mens fødselstallene ved alle nærliggende sykehus økte, inkludert de i Drammen, Bærum, Rikshospitalet, Akershus og Østfold.

– Nedleggelsen av ABC-enheten ved Ullevål sykehus i 2023 kan ha spilt inn på hvor kvinnene i Oslo-regionen fødte sine barn i 2023, sier Macsali.

Stadig eldre mødre

I fjor var snittalderen for kvinner som fødte sitt første barn stabilt fra året før på 30,2 år.

Snittalderen økte imidlertid for kvinner som fikk sitt andre eller tredje barn. I 2022 var snittalderen 32,7 år, mens den i fjor økte til 33 år.

For ti år siden lå tilsvarende tall på 28,7 år for de som fikk sitt første barn og 32 år for flergangsfødende (©NTB)