To tredeler av norske kommuner benytter seg av muligheten til å regne barnetrygden som en del av inntekten til folk som får sosialhjelp, ifølge statistikk fra SSB.

To tredeler av norske kommuner benytter seg av muligheten til å regne barnetrygden som en del av inntekten til folk som får sosialhjelp, ifølge statistikk fra SSB.

Foto: Colourbox

Flere fattige barn i kommuner som reduserer sosialhjelp på grunn av barnetrygd

Andelen fattige barn er i snitt høyere i de 238 kommunene som trekker fra barnetrygden når de regner ut hva fattige familier skal få i sosialhjelp.

Det viser en sammenstilling E24 har gjort. Avisen har sett på hvor mange fattige barn kommunene har, og om kommunen trekker fra barnetrygden når de regner ut hva fattige familier skal få i sosialhjelp eller ikke.

11,7 prosent av norske barn vokser opp i fattigdom, ifølge SSB. Snittet blant kommuner som gir barnetrygden i tillegg til sosialhjelp er derimot et prosentpoeng lavere, viser E24s oversikt.

To tredeler av norske kommuner benytter seg av muligheten til å regne barnetrygden som en del av inntekten til folk som får sosialhjelp, ifølge statistikk fra SSB.

Forsker og professor ved OsloMet, Axel West Pedersen, sier til E24 at tallene viser en klar sammenheng, og at forskjellen er statistisk signifikant.

Pedersen er imidlertid varsom med å trekke konklusjoner rundt årsakssammenheng.

– Det er helt utvilsomt en statistisk korrelasjon, men det betyr ikke nødvendigvis at det er en reell årsakssammenheng. Det kan være faktorer bakenfor som forklarer forskjellen. På en annen side er det veldig god grunn til å tro at kommuner som sikrer en høyere inntekt til barnefamilier som mottar sosialhjelp, vil få lavere barnefattigdom, alt annet likt, sier Pedersen.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.