Andelen elever som opplever mobbing, øker på alle trinn, viser Elevundersøkelsen 2022.

Andelen elever som opplever mobbing, øker på alle trinn, viser Elevundersøkelsen 2022.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Flere elever mobbes i skolen

Over åtte av ti elever trives på skolen, men andelen elever som opplever mobbing, øker på alle trinn. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 2022.

Fredag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet funn fra Elevundersøkelsen 2022. Undersøkelsen viser at det har blitt mer mobbing i skolen sammenlignet med 2021 – og mobbetallene i skolen øker på alle trinn.

Mobbing er mest utbredt blant de yngste elevene. På 7. trinn svarer 10 prosent at de har vært utsatt for mobbing, mens på VG1 er andelen 4 prosent.

Undersøkelsen viser en svak nedgang fra år til år siden 2016 i trivsel og motivasjon på 7. trinn. Denne nedgangen ser man også i 2022.

– Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Selv om de fleste elever trives på skolen, sier Brenna at hun ser med bekymring på nedgangen i elevenes motivasjon og deres opplevelse av skolemiljøet.

– For mange elever går fortsatt ut av ungdomsskolen med resultater som kan gjøre veien videre krevende, sier kunnskapsministeren.

Om lag 460.000 elever svarte på undersøkelsen. (©NTB)

Fakta om Elevundersøkelsen

  • Elevundersøkelsen er en årlig spørreundersøkelse som er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og VG1, men kan gjennomføres fra 5. trinn til og med VG3.
  • I undersøkelsen får elevene si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Undersøkelsen gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med tiltak.
  • Spørsmål om trivsel, motivasjon, arbeidsforhold og læring, hjem-skole-samarbeid, støtte fra lærer, vurdering for læring, medvirkning, regler på skolen, trygt miljø og rådgiving er obligatoriske.
  • Om lag 460.000 elever svarte på Elevundersøkelsen 2022.