Visepresident Kjetil Lein i NITO mener det haster med å få finne løsninger på hvordan håndtere overvann.

Visepresident Kjetil Lein i NITO mener det haster med å få finne løsninger på hvordan håndtere overvann.

Foto: NITO

Etterlyser kreativitet rundt overvannshåndtering

NITO har ikke tro på at småpengene som bevilges over kommunebudsjettene vil løse overvannsproblemene. Nå oppfordrer fagorganisasjonen kommunene til å tenke kreativt.

Flere steder gjennom sommeren har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslet om store mengder nedbør og flomfare. Det bekymrer visepresident Kjetil Lein i NITO, Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer.

– Vi har i årevis fått servert rapporter og nyhetsoppslag om investeringsbehov, om risiko og om varmere og våtere klima. Det slås kontinuerlig alarm og likevel bevilges kun det som i denne sammenhengen dessverre kan omtales som småpenger, sier Lein.