– Jeg mener at den enkelte skole og lærerne skal ha frihet til å bruke lekser som pedagogisk verktøy, sier Jan Tore Sanner (H), som ikke vil lovfeste at skoleeieren skal kunne vedta leksefrihet.

– Jeg mener at den enkelte skole og lærerne skal ha frihet til å bruke lekser som pedagogisk verktøy, sier Jan Tore Sanner (H), som ikke vil lovfeste at skoleeieren skal kunne vedta leksefrihet.

Terje Lien

Enige om lekser – men ikke om hvem som skal bestemme

Et stort flertall på Stortinget er enige om å lovfeste at elevene kan få lekser, men ikke om at politikerne skal kunne vedta leksefrihet.

Lekser er ikke lovregulert i dagens opplæringslov, men vil bli det i den nye opplæringsloven som Stortinget skal vedta torsdag.

Både Ap, Høyre, Sp, Frp og Venstre er enige om å lovfeste at det skal være mulig å gi elevene lekser. Men regjeringens forslag om at skoleeier skal kunne vedta å gjøre skolen leksefri, får støtte bare av Ap og Sp i utdannings- og forskningskomiteen.