Intensjonen med sandkassen er å leke med lovverket for å lære mer og få fram de gode eksemplene, så DigiBarnevern vil ha et større juridisk mulighetsrom for hva de kan gjøre, forteller Marthe Rosenvinge, som er prosjektleder for regulatorisk sandkasse i Arkivverket

Intensjonen med sandkassen er å leke med lovverket for å lære mer og få fram de gode eksemplene, så DigiBarnevern vil ha et større juridisk mulighetsrom for hva de kan gjøre, forteller Marthe Rosenvinge, som er prosjektleder for regulatorisk sandkasse i Arkivverket

Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

DigiBarnevern med i regulatorisk sandkasse

Nå skal Arkivverket hjelpe til med å teste nytt fagsystem for barnevern opp mot arkivfaglige hensyn.

Bak det noe kryptiske begrepet «regulatorisk sandkasse» skjuler det seg en mulighet til å teste ut nye produkter og løsninger. Målet er å få til innovasjon.

For kommunene kan man få prøvd ut nye metoder på noen utvalgte fagområder, eller innen arbeidsprosesser alene eller sammen med andre kommuner.