Kommunal- og moderniseringsdepartementet opphever Fylkesmannens lovlighetskontroll av Eidskog kommune.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Departementet opphever Fylkesmannens vedtak om rådmannens inhabilitet

Fylkesmannen i Oslo og Viken mente at rådmannen var inhabil og opphevet et kommunestyrevedtak i Eidskog. Nå har departementet opphevet Fylkesmannens vedtak.

- Jeg er, som advokat for Eidskog kommune, naturligvis godt fornøyd med at departementet har tatt kommunens anmodning om å oppheve fylkesmannens vedtak til følge. Vi håper dette setter punktum for denne delen av saken, sier KS-advokat Geir Winters til Kommunal Rapport.

Mener rådmannen var inhabil