– Det reviderte budsjettet er stramt. Vi har ikke noe oljefond, vi må prioritere hardere. Alle byråder har måttet kutte på sine områder, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han la fram et revidert Oslo-budsjett i dag, tirsdag.

Foto: Terje Lien

Byrådet i Oslo setter av 1,9 milliarder til koronakostnader

Byrådet i Oslo setter av 1,9 milliarder kroner til kostnader i forbindelse med koronautbruddet. Dermed må tiltak som gratis aktivitetsskole vente.

En rekke valgkampløfter må utsettes, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han la fram det reviderte budsjettet for Oslo kommune tirsdag.

Det gjelder blant annet gratis aktivitetsskole (AKS) til 2. trinn, som skulle innføres i en rekke bydeler. Også skolemat på videregående utsettes, samt at aktiviteten i Bilfritt byliv reduseres.

– Det reviderte budsjettet er stramt. Vi har ikke noe oljefond, vi må prioritere hardere. Alle byråder har måttet kutte på sine områder, sa Johansen.

Setter av penger til buffer

De snaue 2 milliardene skal brukes til å dekke utgifter som følge av koronautbruddet i mars og april (315 millioner kroner), bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i barnehager og aktivitetsskole (180 millioner kroner) og bortfall av billettinntekter i Ruter (700 millioner kroner).

I tillegg settes det av 723 millioner kroner til koronautgifter etter april. Midlene skal fungere som en økonomisk buffer i fall det kommer en ny smittebølge.

– Vi må være forberedt på det vi ikke vet. Å sette av et så stort beløp på usikkerhet handler om å være ansvarlig, sa Johansen.

Byrådslederen varslet også at det kommer enda et revidert budsjett for 2020 i løpet av høsten fordi det er knyttet så stor usikkerhet til situasjonen framover.

Prioriterer barn og unge i sommer

Johansen kom også med et stikk til regjeringen, som han mener er mer optimistisk på kommunenes vegne enn både Statistisk sentralbyrå, banker og andre finansinstitusjoner.

– Det overrasker meg. Regjeringen slår fast at kommunene er overkompensert for økte utgifter og sviktende inntekter. Det kan vi ikke vite, sa han.

Mens regjeringen anslår merutgifter på 3 milliarder kroner for kommunene, anslår KS at dette er mellom 19 og 28 milliarder kroner, sa han videre.

– Vi må alle planlegge for å håndtere en stor grad av uvisshet. Det hadde jeg håpet at regjeringen også gjorde.

Oslo kommune vil prioritere å holde barn og unge i aktivitet i sommer, blant annet gjennom sommerjobber, samt å få arbeidsledige tilbake i jobb.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.