Kommunenes utgifter til barnevern ble redusert med 74 millioner kroner i 2020, viser KS' regnskapsundersøkelse.

Kommunenes utgifter til barnevern ble redusert med 74 millioner kroner i 2020, viser KS' regnskapsundersøkelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Brukte mindre på barnevern under koronakrisen

Ferske regnskapstall fra kommunene viser at utgiftene til barnevernet har gått ned i 2020, midt under koronakrisen. Det kan gi grunn til bekymring, mener KS.

Bekjempelsen av pandemien har drevet kommunenes brutto driftsutgifter kraftig opp, viser tall fra 185 ikke-sammenslåtte kommuner som KS har analysert. Særlig innen pleie og omsorg, kommunehelse og barnehage. Samtidig har sosialutgiftene falt.

– Det siste skyldes at de gode permitteringsordningene under korona har vært med på å begrense kostnadene, mener spesialrådgiver i kommuneøkonomi Sigmund Engdal i KS.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.