– Jeg skulle ønsket at ordningen med tilskudd til utleieboliger ble videreført. Den er essensiell for å få til den utviklingen vi ønsker oss, sier ordfører Hege Nordheim-Viken (Sp) i Høylandet.

– Jeg skulle ønsket at ordningen med tilskudd til utleieboliger ble videreført. Den er essensiell for å få til den utviklingen vi ønsker oss, sier ordfører Hege Nordheim-Viken (Sp) i Høylandet. 

Foto: Bjørn Tore Ness / Namdalsavisa

Beklager at det blir slutt på tilskudd til utleieboliger

Mens flyktningstrømmen fra Ukraina fortsetter, foreslår regjeringen å avvikle ordningen som hjelper kommunene å bosette dem. 

– Tilskuddet til utleieboliger er det viktigste virkemiddelet kommunene har til å skaffe boliger til flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte. Vi synes det er veldig rart at regjeringen foreslår å avvikle det. Tvert om er det behov for å øke rammene, sier fagleder Nina Gran i KS til Kommunal Rapport.

Ifølge nye, oppjusterte tall fra IMDi kan det komme så mange som 40.000 flyktninger fra Ukraina i år. I tillegg kommer 3.000 kvoteflyktninger og et mindre antall asylsøkere fra andre land.